אלון גולדנגורן

"צבע אדום אדריכלות אזרחית - הגנתית"

"ביתו של אדם - מבצרו"

מנחה: אדר' נועם סרי-לוי

 

צבע אדום אדריכלות אזרחית – הגנתית

 

צבע אדום – הפרויקט עוסק באדריכלות אזרחית-הגנתית, וממוקם במרכז העיר שדרות.

הפרויקט מנסה לתת מענה אדריכלי לבעיית האיום הרקטי אשר בעשורים האחרונים גורם לעצירת החיים התקינים בעיר.

הפרוייקט מציע פיתרון אדריכלי של עירוב שימושים, שבו מרחבים וחללים ציבוריים ממוגנים הפעילים כל העת ומהווים חלק מהחיים בעיר. כך, עם הישמע אזעקת צבע אדום, במקום הפסקת השגרה וכניסה מפוחדת למקלט, מתאפשר המשך השגרה, התעסוקה, הבילוי והחיים, תוך תכנון מחרב מוגן מזמין, אשר יוצר מפגשים והזדמנויות.

 

 

מנחה: ארכ' נעם סרי לוי

מגיש : אלון גולדנגורן

הפרויקט

סקיצות והשראות + מודלים מופשטים

סכמות תכנון

תוכניות

חתכים

חתך א א

חתך ב ב

חתך ג ג

מבט – מהרחוב הפנימי לכיוון המגורים

מבט – בית ספר למוסיקה

מבט – מתוך ספריית בית הספר למוזיקה

מבט – מהנחל לכיוון בית הספר למוסיקה

מבט – מהנחל לכיוון בית הספר למוסיקה

סקיצות והשראות + מודלים מופשטים