עמית אושרי

שימור מרקמי רחוב אילת

"אני מפחד מהזמן שבו יהפוך האזור לנקי. רק מתוהו ובוהו מתאפשרת בריאה של צירופים ואפשרויות חדשות, שביכולתם לאתגר את השקר המובנה שבכל שאיפה לשלמות" אורי יואלי.

מנחה: אדר' איציק אלחדיף

הפרויקט

שאלת מחקר

סכמות פרשנות

רחוב אילת

מאפייני רחוב

קיים/מוצע

מקרה מבחן

שימושים

חזיתות

תכניות

חתך אא

חזית דרומית

חתך ג ג חזית צפונית

הדמיית פנים

סיכום