אריאל כהן

"עיר מדבר"

בפרויקט "עיר מדבר" בחרתי בדימונה וחקרתי ההיסטוריה שלה והשינויים שעברה במרוצת השנים. לקחתי את המפעל "כיתן" שהיווה שנים רבות עורק תעסוקה וחיים ראשי והאזור סביבו, שהינו בעל מורשת והיסטוריה עירונית רבה, והתחלתי לפתח ולתת לו משמעות עכשווית וחדשה. הוספתי לעיר את האייקון שינוי תדמית אותו היא הייתה צריכה, בהחייאת הריאות הירוקות בעיר, המוקפת מדבר צחיח ובשילוב ביניהם, בפיתוח מתחם מודרני העונה על צרכי האוכלוסייה הצעירה והמשכילה, ובכך, נתתי לכל סביבת ה"עיר-מדבר" משמעות.

מנחה: אדר' איציק אלחדיף

דימונה היא עיר הנסתרת מהעין. שוכנת בלב הפריפריה בנגב ומוקפת מדבר, אזור הסובל עשרות שנים מהזנחה תקציבית ממשלתית והשקעה פחותה בפיתוח, בהשוואה למרכז. נוסף על כך, חלק משטחיה מופקעים לטובת פעילות הקמ"ג (על פי מקורות זרים) וחסויים מעיני הציבור ובשל האופי הפעילות והערפול סביבה, והשלכותיה על בריאות הציבור והאזור בכלל, תרמו לתדמית השלילית של דימונה בפרט ושל האזור סביבה בכלל.

בשנים האחרונות, גבר הצורך וההבנה לחשיבות בפיתוח הנגב, אך למרות תוכניות ממשלתיות שונות בלמשוך חברות ולפתח תעשיה ומקומות תעסוקה בעיר, וכן מחירי הדיור ה"מפתים", כל אלו לא מושכים אוכלוסיות צעירות ומשכילות למקום.

בפרויקט "עיר מדבר" בחרתי בדימונה וחקרתי ההיסטוריה שלה והשינויים שעברה (או מוטב שהייתה עוברת…) במרוצת השנים. לקחתי את המפעל "כיתן" שהיווה שנים רבות עורק תעסוקה וחיים ראשי והאזור סביבו, שהינו בעל מורשת והיסטוריה עירונית רבה, והתחלתי לפתח ולתת לו משמעות עכשווית וחדשה. הוספתי לעיר את האייקון שינוי תדמית אותו היא הייתה צריכה, בהחייאת הריאות הירוקות בעיר, המוקפת מדבר צחיח ובשילוב ביניהם, בפיתוח מתחם מודרני העונה על צרכי האוכלוסייה הצעירה והמשכילה, ובכך, נתתי לכל סביבת ה"עיר-מדבר" משמעות.

הפרויקט

כיכר כיתן

בתוך כיתן

תכנית - השלמת העיר דימונה

שימושים כיתן

שימושים קרקע

גגות גיתן

חתך א - חיבור המגדל למפעל

חתך ב - חיבור המפעל לעיר

שימושים מגדל

קומת מגורים

קומת משרדים

חזיתות

ניתוח שמש על הבניין

מעטפת הבניין נגד השמש