דניאל עמרן בניפלה

"Z-gen Zero Zone"

קומפלקס קהילתי כתוצאת שילוב התרבויות בין ספרד לישראל למען הדור החדש

מנחה: אדר' מיכל משה

עקב השינוי החברתי שהטכנולוגיה יצרה, "נולד" דור חדש ומיוחד, דור    , הבולט מעל הדורות לפניו ולכן ההצעה לענות על חסך- העיקרון הקהילתי. הפתרון מבוסס על שתי התרבויות שחוויתי בחיי: הקומפלקס הספרדי והקיבוץ הישראלי. קיימת התעסקות בחיבורן כפתרון המשתלב ברקמה הערונית דרך עקרונות הצפיפות כתחליף למגדלים בעיר, בניה אקולוגית וגגות ירוקים, יוקר המחייה ואיחוד האוכלוסיות.

בחירת המיקום של הפרויקט, תל אביב-יפו,  נקבעה כמוקד הדור החדש. מיקום הפרויקט הגיע מזיהוי פצע עירוני בתווך בין תל אביב ליפו. מיקום הפרויקט הוא קרית המלאכה, איזור בעיקר תעשייתי מוזנח שנמצא בגבולות שבין תל אביב ליפו. השטח דורש טיפול כי הוא מנותק מהרצף והחיים העירוניים שמתרחשים סביבו. אני מציע חידוש ושיפור של השטח כמענה לצרכים של האיזור ושל הדור החדש.

הפרויקט

רעיון-הפרויקט

תכנית-מצב-קיים

שפה אורבנית

תכנון מוצע

חתך סכמטי

שטח התמקדות

-תכנית-קומת-קרקע

תכנון-לפי-מודולים

הרכב הקומפלקס

מעברים קהילתיים

תכנית-קומת-חצר

חתכים

Z-Gen Zero Zone

דניאל עמרן בניפלה

תמונה-שלי