דור הרצוג

"גבעת עמל"

מנחה: אדר' נועם סרי-לוי

גבעת עמל ממוקמת בשטח בעל ערך רב. לאורך השנים היה מוקד למחלוקות וסכסוכים משפטיים של תושבי השכונה בבעלות על השטח אל מול הממסד ובעלי הממון. בשנים האחרונות פונו מספר משפחות לטובת הקמת מגדלי יוקרה בשטח זה.

הנחת העבודה שלי בהתייחסות לפרויקט היא להתייחס לקיים, לא להרוס ולבנות הכול מחדש אלא לשלב בין הדברים, במטרה להפוך את המרחבים הלא אנושיים של מגדלי היוקרה למרחבים אנושיים, החזרת המרחב הציבורי לקהילה. שימור הזיכרון ההיסטורי של גבעת עמל לצד בנייה רוויה וחדשה.

זאת בעזרת שימוש בטיפולוגיה בנייה של התפוררות בניין תמיר ליחידות קטנות במרחב, מעבר ממרחבים ציבוריים לפרטיים דרך כמה שימושים, הפיכת המבנים הקיימים למבני ציבור ושיכון הדיירים בבניינים החדשים ושימושים לטובת הקהילה והכלל כמו מסחר, חללי עבודה ופנאי. זאת תוך יצירת שוטטות במרחב ומתן מקום לאירועים ספונטניים.

הפרויקט

הדמייה כיכר גדולה

הדמייה-סמטא

חתך-1

חתך-2

תכנית מגורים משרדים

תכנית מגורים

תכנית סביבה

תכנית קרקע

מודל