עינבל שרעבי

"המרחב הציבורי ב"עיר בין עירונית""

מנחה: אדר' איציק אלחדיף

פרויקט גמר – עינבל שרעבי
המרחב הציבורי ב"עיר בין עירונית" /  רחוב ז'בוטינסקי – ממחלף גהה עד נתיבי איילון
פרויקט הגמר עוסק בשני נושאים המתחברים לאחד. החל מהשאלה מהו מרחב ציבורי ראוי, כזה המקיים את צוואתו וגורם לרצות להיות בו. וההתמקמות ברחוב ז'בוטינסקי, המהווה אתגר מהיותו עובר בין מספר ערים (ציר שמתחיל מפתח תקווה עד המפגש עם הים בחופי תל אביב). לאורך הפרויקט אנסה לשלב את האתגר הרעיוני (המרחב הציבורי) והאתגר המקומי (רחוב ז'בוטינסקי) לכדי רעיון אחד המסתכל קדימה מבחינה תכנונית וגידול האוכלוסין בעיר בכלל ובגוש דן בפרט. מקרה המבחן לאור השאלות לעיל, מצוי באחת הנקודות על רחוב ז'בוטינסקי, יצירת "מרחב ציבורי" הנובע ממפגש של "שדרות הילד" ברמת גן, עם תחנת רכבת תחתית עתידית בעיר הבין עירונית.

הפרויקט

המרחב הציבורי מקורות השראה

מרחב הציבורי ניתוח על ידי פרמטרים

המרחב הציבורי תוצרים ומודלים

רחוב ז בוטינסקי ניתוח מצב קיים

רחוב זבוטינסקי מסקנות

רחוב ז בוטינסקי עקרונות בינוי מוצעים

מרחב ציבורי התמקמות מרחב ציבורי מוצע

מרחב ציבורי מוצע מול קיים

מרחב ציבורי תכנית קומת קרקע

מרחב ציבורי הצעה טיפוסית לרחוב

שדרות הילד מוצע שרטוטים

שדרות הילד מוצע הדמיות

מבנה מפורט - מוצע

מבנה מפורט תחנת רכבת מוצע

מבנה מפורט ספריה ותיאטרון מוצע

סרטון פרויקט גמר