לבנה כהן

"ממעמקים"

מנחה: אדר' איציק אלחדיף

הפרויקט

מחקר על בניה תת קרקעית

קולאג ירושלים

מיקום הפרוייקט

היסטוריה וארכיאולודיה

היסטוריה וארכיאולודיה -4

ניתוח מקום

ניתוח מקום

מטרות הפרוייקט

תכנית תת קרקע מוצע

תכנית קרקע

חתך לאורך כל הרפוקייט

חתך

פיתוח שטח

סכמות

הדמיה טיילת אדריכלית

הדמיה אל החומות