לי-אור קלארק

"קמטים במרחב"

כיצד יתרחש המפגש בין התחדשות עירונית לגיל השלישי?

מנחה: אדר' נועם סרי לוי

נושא הפרויקט

בעקבות עליית תוחלת החיים בעולם ובישראל בפרט, קצב הזדקנות האוכלוסייה מעלה שאלות רבות בתחום הדיור וסביבות המחייה. כיצד ניתן לשמור על עירוב גילאי ולא ליצור ערים מדירות שדוחקות את האוכלוסייה המבוגרת?

משמעות מרחב ה"בית" עבור הגיל השלישי מהווה חלק מזהותו, ואשר גוברת בתקופת הזקנה, בה נוטה המרחב הגאוגרפי של בני הגיל השלישי להצטמצם. קשישים מבלים חלק רב מזמנם בבית שנתפס כמרחב בו הם חשים שליטה ובטחון.

אך הדבר נכון לא רק בנוגע למרחב הפרטי, אלא גם ביחס לשכונת המגורים, למרחבים הציבוריים ולסביבה החברתית. להם השפעה לא מבוטלת על איכות חייהם של בני הגיל השלישי.

הפרויקט עוסק במשמעות של 'הזדקנות במקום' ושאינה מוגבלת למרחב הביתי בלבד, אלא קשורה גם למרחב השכונתי והעירוני בו הקשיש מתגורר.

הפרויקט

שאלת מחקר

נושא הפרויקט

ניתוח מצב קיים

מצב מוצע תכנית גגות

פרספקטיבה מצב מוצע

עקרונות תכנון

פרספקטיבות

תכנית קומת קרקע

חתך א_-א_

תוכניות

חתך ב_-ב_

חתך ג_-ג_

חתך ד_-ד_

מבטים מהפארק

מבטים