מאור שם טוב

"מוזיקה-מרחב-ארכיטקטורה"

מנחה: אדר' איציק אלחדיף

הפרויקט עוסק בחיבור שבין מוזיקה לאדריכלות, והיכולת של אלמנטים בשפה המוזיקלית ליצור שפה אדריכלית.

מתוך המחקר הראשוני על מוזיקה, שקט וחלל, נתגלה המחולל הראשי של הפרויקט והוא יצירת דינמיקה שתאפשר שלל חוויות בפרויקט שבמהותו מיועד להיות ציבורי.

הפרויקט ממוקם בעיר ראשל"צ, ובהתאם למחשבה על דינמיקה, נמצא מעל הכביש המהיר גהה ומחלף ראשל"צ- הכניסה לעיר בנקודת החיבור בין מערב למרכז העיר.

מתוך הרצון ליצור מקום ציבורי, הפרויקט מהווה מרכז אקדמי בראשל"צ בהשראת השפה המוזיקלית, כאשר נקודת המוצא היא שבראשון לציון, העיר הרביעית בגודלה בארץ, אין אוניברסיטה או מוסד אקדמי ציבורי.

מרכז הכובד של הפרויקט נמצא מעל גשר המחלף והוא גם מרכזו של קו הכוח העיקרי של הפרויקט, קו שנוצר כתוצאה מרעיון הדינמיקה. קו כוח זה מחולל את הפונקציות העיקריות של הפרויקט:

הספרייה שהיא החלל המקשר בין שני חלקי הפרויקט ובין כיתות הלימוד, ומייצרת את 'חללי השקט', המהווים מפגש בין כיתות הלימוד לספריה כחלל ביניים. 

האודיטוריום, שצופה על כביש 4, הוא שטח ציבורי ומהווה את החזית הדרומית של הפרויקט,

והחצר המרכזית של המרכז האקדמי, המייצרת את גשר החזית הצפונית של המרכז האקדמי.

הפרויקט

פנאל מודלים

מבט פרספקטיבי בקונטקסט

סכמות

תכנית קרקע

חתך גשר

מבט חזית דרום מכביש גהה

חזית רחוב דרומי

חזית רחוב צפוני

מעונות סטודנטים

כניסה ראשית תת קרקעית

אודיטוריום צופה על גהה

ספריה אזור עיון

חללי שקט וכיתות לימוד

חללי שקט וכיתות לימוד

סרטון הגשה