נוי שי

"התחדשות מבפנים - שכונת התקווה, ת"א"

פרויקט שיקום שכונות הוא פרויקט לאומי חברתי שנחיצותו וחשיבותו אינם מוטלים בספק. מה שמוטל בספק הוא הכלים באמצעותם ביקשו ליישמו ולהגשים את מטרותיו. שכונת התקווה מהווה השראה מציאותית לשיקומה ולהמשך קיומה.

מנחה: אדר' אלכס קרט

 הנושא המרכזי של הפרוייקט הוא שיקום שכונות ישנות בשילוב טכנולוגיית הבנייה הירוקה. בעצם כיצד ניתן לשמר את הייחודיות של השכונה, את העבר שלה תוך הכנסה של טכנולוגיות חדשות ואמצעים המעודדים שמירה על הסביבה ופיתוחה בהתאם. חקירה של ההשפעות של הבנייה הירוקה מבחינה סביבתית, כלכלית, חברתית ובריאותית.

המפתח לבנייה של מבנה ירוק הוא תכנון המתחשב בתנאי האקלים והסביבה, אדריכלות המתחשבת בצורכי המשתמש ודואגת לרווחתו, הטמעה של ידע וטכנולוגיות מקיימות וצריכת משאבים מושכלת.

לאחר מחקר ושוטטות בשכונה ניתן להסיק שרוב חיי הקהילה מתרחשים ברחובות ובסמטאות של שכונת התקווה, מאפייני השכונה הם סמטאות צרות, חוסר התמצאות במרחב בעקבות כך, שילוב חומרים, מקומיות, מחסור במקומות ישיבה ציבוריים ובצל טבעי לאורך הדרך, בנייה ורנקולרית ועוד.

הפרוייקט עוסק בחשיבה של התפתחות השכונה ע"י הצבת עוגנים שונים במרחב שלה אשר יהוו כנקודות לשינוי וישפיעו על סביבתם. העוגנים נקבעו ע"י חשיבה מושכלת של הצורך הקיים בשכונה ועל המאפיינים החסרים לחיותה מחדש. כמו: מכללה המפוזרת בכמה מקומות בשכונה, חנויות התואמות לכך, אזורי בילוי ציבוריים פתוחים וירוקים, שירותי רווחה, בתי כנסת ותוספות מגורים.

קביעת אזורי התערבות לפיתוח יהוו מחולל לשכונה. במהלך שוטטות בשכונה יהיה ניתן להבחין בעוגנים אלה ובכך נוצרת דרך חדשה בשכונה אשר עוזרת להמצאות ולהבנת הסביבה.

הפרויקט

חנויות שונות לאורך רחוב האצל

מועדון מעריצי קבוצת בני יהודה אשר נמצא מעל החנויות

כיכר מרכזית המשמשת כמקום פתוח למופעים שונים

במה מרכזית הצמודה למכללה לאומנויות

חזית מגורי מעונות הסטודנטים

בצמוד לכניסת המעונות מסעדה עם אוכל מקומי אשר ממשיכה את השוק

כניסה למעונות הסטודנטים ובצמוד כניסה למכללה

חצר אחורית חלל תצוגת עבודות סדטונטים

המרפסת משמשת כיציע לבמות

הדמיה מעבר לחצר האחורית של המכללה והחנויות

הדמיה שוק התקווה בשעות ערב

הדמיה אזור מנוחה ירוק

הדמיה

תכנית גגות

חתך-א-א