עפרה ויברמן

"רוח המקום-העיר בית שאן"

"ארכיטקטורה מתקיימת כאשר סביבה טוטלית נעשית נוכחת" (סוזן לנגר)

מנחה: אדר' מיכל משה

הנושא שבחרתי להתעסק בו בפרויקט גמר הוא "רוח המקום". כבר בשנים קודמות בלימודים מצאתי את עצמי מתעסקת בשאלה: איך אני מתכננת מבנה או מרקם אורבני שיתאימו באמת לרוח המקום, שהאדריכלות לא תהיה זרה בשפה שלה ובתוכן שלה לאתר בו אני מתכננת ו יחד עם זאת תתאים את עצמה למאה ה21 ?

בניסוח אחר, היה עלי למצוא את התווך בין העיר לבין כל הבטי ה"מקום" שלה –  המקום, רוח המקום, ההיסטוריה, הגיאוגרפיה  והתרבות, התווך כמצב בייניים, כמרחב מקשר וכמעבר, יכול היה בתהליך העבודה שלי, לעזור להגדרה ולהבנה של מה המקום מבקש להיות, כיצד הבינוי והאדריכלות  שתתקיים בו תהיה נכונה, טובה, ראויה ומכבדת את רוח המקום.

בחרתי כמקרה מבחן את העיר בית שאן והחלטתי לבחון את שאלת המקומיות ורוח המקום בקני מידה שונים. מהסתכלות אורבנית כללית על העיר ועד לתכנון מערכת מבנים יחידים.

הפרויקט

חתך ב_-ב_

חתך ג_-ג_