אורטל אדרי-וינברגר

UniverCity

על עיר ואוניבריסטה

מנחה: אדר' איציק אלחדיף

UniverCity

פרויקט הגמר שלי עוסק בשאלה מהי מערכת היחסים אשר ראויה שתהיה בין עיר לאוניברסיטה?

תארו לכם מציאות בה התכנון העירוני, על כל חלקיו, תורם לשיפור פני החברה שלנו. אני מאמינה שבכוחה של ארכיטקטורה להשפיע על החברה.

כמקרה מבחן, בחרתי לבחון את מערכת היחסים בין העיר אריאל לאוניברסיטה הנמצאת בגבולותיה, ולהציע פתרון אשר יטמיע את מוסד האוניברסיטה בחייהם של תושבי העיר, ואת העיר בחייהם של הסטודנטים. זו דוגמה אחת מיני רבות אשר מבטאת את היכולת והאחריות של הארכיטקטורה כלפי החברה שלנו.

אוניברסיטה הינה נכס לעיר מאחר והיא מביאה אל תוך העיר כמות גדולה של צעירים ובכן מאפשרת לעיר להתפתח בתחומים רבים- תעסוקה, נדל”ן, מסחר, פיתוח ועוד

לדעתי, הצורה בה אוניברסיטת אריאל בנויה ומתפתחת אינה מאפשרת לממש את הפוטנציאל הגלום בשילוב העיר עם מוסד זה. כדוגמת קומפוסים בארץ, גם אוניברסיטת אוריאל מוקפת גדר ומתבצרת אל תוך עצמי, דבר המודגש ומועצם מאחר ומתכנניה הראשונים של העיר בחרו למקם את האוניברסיטה בקצה. ניתן לראות במהלך ההתפתחות הפיזית של אריאל לאורך השנים איך העיר כמעט מתחננת ליחס מהאוניברסיטה ושואפת להתקרב אליה ולחיות לצידה בעוד מבני האוניברסיטה מפנים את גבם וממשיכים בהתפתחותם שלהם

ברצוני להציע שילוב נכון יותר של העיר עם האוניברסיטה, תוך נסיון לתכנן את ההתפתחות העתידית של אוניברסיטת אריאל אשר תיתן מענה מתאים לדור העתיד בכלל ולעיר אריאל בפרט

הפרוייקט שואף לתת מענה למערכת היחסים בין העיר לאוניברסיטה ממימד האורבני, דרך מימד המרחב הציבורי, עד לבניין בודד.

הפרויקט

ניתוח הסטוריה

ניתוח קמפוס

ניתוח אריאל

ניתוח עיר אוניברסיטה

מסקנות לפיתוח

עקרונות תכנון

פיתוח עיר

מקרה מבחן

פיתוח רחוב המציל היהודי והקמפוס

פיתוח כיכר

תכנית קרקע

חתך

תכנית מפלס-+5.50

תכנית מלפס 12.36

תכנית מעונות-+26.30