רעות קריגמן אברמוב

על השבר | ירושלים

מנחה: אדר' מיכל משה

מה יוצר את השבר במרחב האורבאני וכיצד הוא מופיע בעיר- הוא נושא הפרויקט שייבחן בקו התפר בירושלים. המרחב שהיה קו גבול בין ישראל לירדן במשך שני עשורים, ונותר כשבר בלב העיר גם לאחר חיבור העיר מחדש, איזור התפר השבור נוכח באופן מוחשי ודרמטי.

כיצד נתפס מרחב השבר בתודעה שלנו כיום? כיצד ניתן לאחות את השבר וליצור חיבור מחודש בירושלים?

תהליך איחוי השבר מתבסס על השכבות והרקמות שעולות מן הזיכרון, וכן על תפקידו ומעמדו של המקום ברמה העירונית, הארצית והעולמית.

הפרויקט מתמקדת במרחב שבין שער יפו לכיכר צה”ל, תוך התבססות על השכבות ההיסטוריות, המורפולוגיה  והזיכרון של המקום – מקום המחבר בין העיר העתיקה לעיר ההיסטורית, וכן בניית מערכת עקרונות תכנוניים לצורך מתן אלטרנטיבה אדריכלית למקום.

הפרויקט

רעות קריגמן אברמוב

IMG_4897