רועי אבודרהם

"חיבורמלה"

אדריכלות שיוצרת מרחב אורבני חדש באמצעות חיבורים

מנחה: אדר' מיכל משה

על הפרויקט:

הפרויקט שלי נוגע בעצב חשוף שקיים במרחב הישראלי ועוסק בשאלה: כיצד ניתן באמצעות כלים אדריכליים לייצר מרחב עירוני ניטרלי ומשותף באקלים חברתי שסוע.

 הפרויקט ממוקם בעיר רמלה ומתרכז סביב רקמה הרוסה שבדפנותיה מתקיימות שלוש קהילות שונות. ערבים, דתיים וקראים.

החזון הוא לייצר כיכר עיר חדשה שתיבנה מתוך כל אחת מדפנות קוטביות אלה ואליהן היא תחלחל כהדהוד.

הפרויקט מתמקד במקטע שבין העיר העתיקה לבין כיכר העיר כמקרה בוחן ומייצר תווך בין טיפולוגית הבינוי המסורתית לזו החדשה תוך שאיבת השראה מניתוח מבנה המדרסה המסורתי, פירוקו והרכבתו מחדש. כפועל יוצא של הניסיון להפרות את המרחב העירוני על ידי ייחודה ועושרה התרבותי של כל קהילה וקהילה. 

הפרויקט