שני אלוק

"כי שיכון הוא לא רק בלוק"

כיצד נותנים זהות לשיכונים בישראל?

מנחה: אדר' נועם סרי-לוי

על הפרויקט:

הפרויקט בוחן את זהות השיכון הישראלי ומתמקד בשאלה כיצד נותנים זהות לשיכונים בישראל.

מטרת הפרויקט היא להציג את הפוטנציאל החברתי והכלכלי הקיים בשכונות השיכונים ולעודד בהן תהליך של התחדשות עירונית הכולל את שימור השיכונים והבלטת ייחודם ההיסטורי.

השיכונים יעברו עיצוב אדריכלי חדשני, שינויי ייעוד, תוספות בניה, עירוב שימושים וכדו'.

הפרויקט מתמקד בעיר דימונה ומטרתו לחזק את מרכז העיר, ליצור רצף אורבני, צפיפות ושימוש יעיל בקרקע ויצירת מפגשים בין אוכלוסיות צעירות ומזדקנות.

הפרויקט