שילה צנעני קקון

"בחירה לדורות"

מניכור מרחבי לבית

מנחה: אדר' מיכל משה

הפרויקט עוסק במרחב המודרניסטי והמנוכר ברחוב אולסוונגר בשכונת קריית היובל בירושלים.
שיכוני ענק מנותקים מהמקום, מהנוף, מפני ההר ומהאנשים המתגוררים בהם. הפרויקט מציע ריפוי השיכון והפיכתו למרחב חיובי המייצר תחושות חיוביות תוך התחשבות באדם ובנוף. מבלי להרוס את הקיים, שואל הפרויקט איך ניתן, באמצעות ארכיטקטורה, לחשוב מחדש על המקומות האלה כאלטרנטיבה לאופציה הסטנדרטית של הרס/פינוי בינוי/הקמת מגדלים במקום השיכונים הקיימים. והתשובה שלי לשאלה היא שניתן לקחת מרחב אלים כמו זה, ולהפוך אותו למרחב חיובי שמתחשב בנוף ובאנשים.

השיכונים יוצרים מעין גבול, בין העיר/השכונה לטבע, אני בחרתי לפתוח את הגבול וקודם כל ליצור "מקום" לאחר מכן ליצור איחוד ורצף של עיר-טבע, שלם וקטוע, ריק ומלא.
זאת ניתן לעשות באמצעות מספר כלים- הכלי הראשון הינו השימוש במושג "תווך" בכדי להשיג את מטרת הפרויקט שהיא להפוך את מרחב השיכונים המנוכר לתווך בין השכונה לנוף וגם בין השיכונים לאנשים שמתגוררים בהם.

בהמשך לכלי הראשון שהינו כלי מופשט בחלקו, איישם את התווך באמצעות כלי נוסף שהוא הרעיון של פירוק המסה.
הרעיון הראשוני של פירוק המסה הוא פירוק הבלוק – פירוק לצורך הרכבה של שלם.
אני לוקחת מרחב מפורק, ובנוי מבניין-ריק, בניין-ריק ואני הופכת אותו למרחב מחובר. ישנה מערכת צירים מקוריים של השכונה ועליה חידשתי והוספתי צירים במטרה ליצור חיבור בין העיר לטבע.

הפרויקט

מיקום הפרויקט

מודלים - תווך ומרחב חיובי

סכמות קונספט - גבול

מודל רעיון 1-500 ויישום במודל 1-250

הדמיית האזור הריק בין הבניין לרחוב הראשי

תכנית - מרחוב למדרחוב

הדמיית המדרחוב החדש

חתך הפארק העובר בין הבניינים ומגיע עד הטבע

הדמיית הבר השכונתי ועיבוי הבינוי ברחוב

תכנית הפארק בין הבניינים, הרחוב, הבור בין הבניין לרחוב ודירוג הבניה עד לטבע

מבט מהבר לבינוי החדש על דופן הרחוב הריק

חתך העובר בדירות ובו רואים את השינוי בדירות לטובת האדם הפרטי

הדמיית חזית מחודשת לשיכון הקיים

חזית מצב קיים ומוצע

שינוי תכנית דירה שתתאים לאדם הפרטי וכן מחוייבותו לחוץ הדירה