ירין מאיר

כאורח בטבע הייתי - חירייה וגבול רמת גן"

מנחה: אדר' איציק אלחדיף

פרויקט זה עוסק באתיקה של היחס שבין האדם לטבע. הארכיטקטורה של כל תרבות משמשת כמראה ליחס זה. בחרתי לבחון שאלה זאת דווקא בחירייה כסמל לאופן שבו אנחנו כחברה מתייחסים לסביבתנו  וסף העיר רמת גן וביניהם נחל איילון כגורם מקשר לסיטואציה זו. כיום יש נתק בין מצבי קצה האלו, הם אפשר לטשטש גבולות אלו? בשאיפה לחברה מכבדת ומודעת יותר, האם אפשר ליצור דיאלוג מרחבי המגשר על פערים אלו?

הפרויקט