זוהר אוליאל פבריקנט

כי גרים היינו

יער אורבני אפל וקסום

מנחה: אדר' אודי מנדלסון

כי גרים היינו בארץ מצריים

התחנה המרכזית היא כמו אבן שנזרקה לתוך אגם מים. מעגלים מעגלים הידהדו סביבה ויצרו תגובת שרשרת אשר שינתה את פני המציאות בדרום תל אביב – כפיל בחנות חרסינה.

אוכלוסיות ותופעות שוליים מצאו זה לצד זה, בתוך הכאוס, את המקום לפריחה או את הסמטאות האפלות לשקוע, להיאבד בהן.

הפרוייקט מבקש לתת מקום לשולים החברתיים ולהכיר בהם כחלק מהחברה הישראלית. כי גרים היינו בארץ מצריים.

הפרויקט

רישום רעיוני תפיסת המרחב התודעתי

רישום רעיוני תפיסת המרחב התודעתי

קולאז מצבים

סכמות עקרוניות

מפת התמצאות

מבט מצב מוצע מקום במרחב

מבט מצב מוצע הכיכר האדומה של רם כרמי

מבט מקום במרחב

מבט מקום במרחב

חתך א-א

חתך ב-ב

האדם במרחב ניתוח מצב תודעתי

סרטון

זוהר אוליאל פבריקנט

תמונת פנים