ענת חורש ריגלר

מגורים בפלורנטין

סטודיו שנה ב'

מנחה: אדר' עודד גלרון

הפרויקט

פרשנות

עקרונות התכנון

פירוט עקרונות התכנון

יישום עקרונות-תכניות

חזית וחתך

הדמיות חוץ

הדמיות פנים