אריאל בן חמו

נוודות חדשה

"וַיְהִי-הֶבֶל, רֹעֵה צֹאן, וְקַיִן, הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה" (ספר בראשית)

שנה ב'

מנחה: אדר' שוקי לוי, דר' ארנן קסקין

נוודות חדשה

ההגעה למדבר הביא אותי לעיסוק בהבנת מושג ה"נוודות" לאורך ההיסטוריה, מתקופת המקרא עד ימינו אנו.

סיפור קין והבל מהמקרא מראה על קונפליקט בין 2 סוגי תודעות. הבל היה נווד (נע עם הצאן) ואחיו קין היה בעל קרקע (איכר). הבל היה בעל תודעה אופקית- הליכה המקבילה לקרקע.קין היה בעל תודעה אנכית- האדם והקרקע מתחתיו. מסיפור זה עיצבתי את השפה האדריכלית שלי: אופקי ואנכי.

כמו כן, בעבר תפיסת העולם הייתה שהנוודים היו חלשים ומנותקים מהמציאות, ולעומתם האנשים היציבים והחזקים היו בעלי הקרקע.היום, בעולם הפוסט מודרנה כאשר העולם נחשב ל"כפר הגלובלי" הנווד מקבל עוצמה. הנווד יוצא מהמקום המוכר חסר וחוזר חזרה חכם יותר.

הפרויקט