אלישיב המאיר, שלומי רשף, נתנאל צבי

סטודיו טכנולוגי

הפרויקט

הרצת קוד

מבט מקורב על הסככה

מודל פיזי

מודל ראשוני

מחברים

ניתוח תוצאות