הוד פורת

מלון חושים

You can see it, you can feel it, you can smell it, you can hear it, you can taste it. But, you can’t imagine it.

שנה ד'

מנחה: אדר' דנה אוברזון

הפרויקט

השוק