מעיין קסוקר

דרך הפנים

שנה א'

מנחים: אדר' מעודד גלרון, אדר' רולה בשארה, אדר' דוד אהרוני, אדר' מוריס שפירו, אדר' תמרה פז

פרשנותי למושג הדרך היא דרך כהתמודדות, בה קיימים דברים שונים זה מזה אשר יוצרים פער בניהם, ויש  את הצורך לגשר על הפער.

התבקשנו בפרויקט לתכנן מקומות מגורים שהדגש יהיה על הרובד הציבורי שלהם והממשק שלהם עם המרחב הציבורי מחוצה שיהיה מותנה באפשרות קיומה של פעילות ציבורית חברתית או תרבותית.

בחרתי להתעסק במרחב היוצר דיון, מרחב של מפגש. הבחירה נבעה משום שברחוב בו אני גרה, הבתים שלנו צמודים זה לזה ויוצרים את הרחוב בניהם, אך בכל זאת אני אפילו לא מכירה את שמות שכניי. מתוך כך עלתה בי השאלה מדוע מצב זה נוצר, וכיצד אנחנו יכולים לפתור את זה דרך הארכיטקטורה.

מחקירה שעשיתי עלה תיאור סכמתי מאוד וכוללני מאוד על הבנייה היום, בה כל דירה מורכבת מריבוע מחולק לחדרים בכל בניין.

אני טוענת שהמרחב הציבורי הוא הפנים של הרחוב, הוא העיקר, הוא התווך בין הבתים הפרטיים. אסור לנו להישאר במצב בו המרחב הציבורי הוא שטח משארית התכנון אלא הוא הראשון שצריך לתכנן והבתים הפרטים ניצבים לגבולותיו. אי קיום של מצב זה יגרום לנו להישאר במצב של ערים ללא נשמה, אשר האזרח העירוני נעלם בהן.

הפרויקט