מעיין קסוקר

פולחן לאחדות

שנה א'

מנחה: אדר' צבי ניקומורוב, אדר' שוקי לוי, אדר' הדס סופר ואדר' לואיס סוקולובסקי.

אחדות הוא מצב של הסכמה, התלכדות ואחווה בין קבוצות שונות.

הבחירה להתעסק דווקא במושג זה נבעה מהמצב הקיים היום בחברה של אי הסכמה ממושכת וחוסר רצון להגיע אל עמק השווה, המצב הפוליטי, וכן המצב בעיר בה כל אחד בוחר להתעסק בקובייה שלו ואין שיתוף פעולה בין האנשים השונים.

 לכן הפרויקט מבקש ליצור מצב בו אנשים מגיעים ממקומות שונים וחווים בבניין חוויה מלכדת שתראה לכם שאפשר לחיות גם בדרך אחרת.

השראתי לפולחן נבעה מתוך בית המקדש, אשר קידש את האחדות והיחד, מהליכה המשותפת ועד הקטורת שהוקרבה בה.

מחקירה אחר המושג "אחדות" הגעתי אל ניסוח שלבי הפולחן:

  1. מהיחיד, מסע אל תוך נפשך והסרת המסכות.
  2. ויתור עצמי למען החברה
  3. הטהרות
  4. התבודדות, וחיבור לקבוצה עם מאפיינים דומים.
  5. שיח ודיון, הגעה אל עמק השווה
  6. יציאות שונות מהמבנה וחזרה בהבנת הצורך לחברה מאוחדת.

עקרונות התכנון שהובילו אותי לאורך הפרויקט הם ראשית, עליית המבנה יחד עם הטופוגרפיה, כאשר לקראת סוף הפולחן ישנה ירידה אל סיבת הפולחן, עמק השווה ושיח בין האנשים השונים. שנית, ההבנה שהאחדות מתחילה מהיחיד, מהאחד, כמו כף היד שלנו, כל אצבע מיוחדת ובעלת תפקיד, אבל ללא הגורם המאחד הן חסרות ערך. ישנם כנסיות ויציאות הדרגתיים מהמבנה, האדם עוזב את העיר בשלבים, וכמו כן, ישנם מספר כניסות למבנה המדגישות את היחיד, ובסופו גם מספר יציאות שמשחררות. ולבסוף, גורם המים, הנובעים ממקום שיא הפולחן, המסמלים טהרה ונקיות, נמצאים לאורך כל הטקס, המים מלווים את האדם במסלול הפוך . מסמל על כך שבכל שלב האדם משיל מעליו חומות ושכבות והמים לוקחים אותם אל מחוץ למבנה.

במקום שיא המבנה נוצר מקום מרכזי, מקום נטרלי, בזכות סכמת התנועה במבנה, מקום בו אפשר להגיע האמת אל עמק השווה. ולאחר חווית היחד, שחרור האנשים כל אחד לדרכו מהיציאות השונות.

הפרויקט

המודל ממבט על

תמונת פרספקטיבה של המודל

חלק מתוך המודל, לראות את הכניסות השונות

חלק מתוך המודל, שלב הראשון של הפולחן

חתך אורכי

חתך רוחבי, מקום שיא הפולחן

סרטון הליכה במודל