מוריה סברי

"השכבה הבאה"

הקונספט: מרכז תיירות ונופש חקלאי הנשען על התוצרת המקומית, ותומך בעסקים מקומיים.

שנה ג'

מנחה: אדר' מיכאל רונה

סטודיו השכבה הבאה | אדריכל מיכה רונה

מגישה: מוריה סברי 318642444

תכנון השכבה הבאה באדריכלות בפרוייקט קהילתי בנווה עופר

התחלנו את הסמסטר כשמטרת הסטודיו היתה בחירת מקום מושלם בעינינו והוספת "השכבה הבאה" המייצגת את רוח הזמן שלנו עליו בתור האמירה החדשה שהדור שלנו יכול להוסיף ובכך להרחיב גם את הישן המושלם. המהלך שעברנו היה מסלול של הכרת האני – הערכים האנושיים שחשובים לי, היכרות ומחשבות על רוח ומהות הדור והזמן שלנו כשאני מולם. המשכנו את הסמסטר בהיכרות של מגוון ערכים אסטתיים והשלכתם על ערכים אנושיים, הקשר ביניהם והחיבור האישי של כל אחד ואחת. מתוך כך יצאנו לשכבה האדריכלית האסתטית הטובה בעינינו ואלו ערכים אנושיים שכבה זו נושאת בקרבה.בחרנו מקום מושלם והוספנו עליו את השכבה הבאה, התעמקנו דווקא בפרטים מתוך הסתכלות ערכית אנושית ואסתטית.

הפרויקט