נעמה לב-ארי

תל ערד- משך בין התקופות

'האור, הזמן והמקום'

שנה ב'

מנחים: אדר' סרגי'ו אסדרבן, אדר' מרתה אסטרקין

אני יוצרת מתוך הראש דרך הידיים, מהדמיון אל המציאות.

אודות הפרויקט:

האתר הארכאולוגי תל-ערד מורכב משני חלקים כאשר כל חלק שייך לתקופה היסטורית אחרת. המושג שהנחה את הפרויקט הוא 'משך בין התקופות'. כלומר בפרויקט ישנו ניסיון ליצור המשכיות בין חלקי האתר ולקשר ביניהם לכדי סיפור היסטורי מתמשך בעזרת התכנון הארכיטקטוני המתחדש באתר . על כן בחרתי שמכון המחקר והמוזיאון ימוקמו במרכזו של האתר, כך שהמרכז המתוכנן יהווה משך בין שני חלקי האתר, בין התקופות השונות.

"האור, הזמן והמקום"– אלו שלושה מוטיבים עיקריים בפרויקט:

האור- בצורות משתנות הוא מוביל לאורך כל הפרויקט- בתחילה הוא מופיע בצורות שונות בדרך התת-קרקעית אל המבנה ובהמשך הוא מופיע כמשפך אור המקשר בין מפלסי המבנה השונים.

הזמן- יצירת קישוריות בין התקופות השונות בהיסטוריה על ידי התכנון הארכיטקטוני המקשר בין חלקי האתר השונים.

המקום- בחירת מיקום המבנה בנקודת האמצע של האתר ויצירת קשר בין חלקיו.

הפרויקט

מודל סביבה

חתכי הדרך התת קרקעית

תכניות מכון המחקר והמוזיאון

חתך וחזית של מכון המחקר והמוזיאון

מודל חתך

מודל מגורים למשלחות החוקרים

מודל תלת-מימד