רון באט

תכנון "מרכז גשר" ברחוב ג'ורג' נסאר ביפו.

סטודיו טכנולוגי

שנה ג'

מנחה: אדר' אורית אופק

מגיש: רון באט. מרצה: אורית אופק-פיידמן

פרוייקט הנעשה כחלק מסטודיו טכנולוגי שנה ג' סמסטר א'.

תכנון "מרכז גשר" ברחוב ג'ורג' נסאר ביפו.

המרכז מכיל חללי הרצאות, אזורי מפגש ושיח.

המבנה בנוי כחלל גדול עם מספר מפלסים. לאורך המבנה יש קיר הבנוי מקורטן המאחד את כל החללים יחד.

הפרויקט

מודל

תכניות

תכניות

קיר קורטן

פרטים

חתכים

מודל