שני וינטר

"הדרך" כהתהוות

שנה א'

מנחים: אדר' עודד גלרון,אדר' דוד אהרוני,אדר' רולא בשארי, אדר' מוריס שפירו, אדר' תמרה פז


בסטודיו "דרך" התבקשנו לתת פרשנות למילה שמבחינתנו מייצגת את המונח "דרך".
לפי כך, בחרתי את המושג "התהוות".

ההתהוות היא חלק משמעותי ואפילו כלי הכרחי ליצירת המכלול בכל תהליך ו\או תופעה באשר היא בעקבות יכולתו להבהיר כיצד המכלול ימשיך ויתפתח בעזרת "הגנים" אשר מקיימים אותו.
התהליך מתפתח "הצמא הכללי" של החלקים הבונים את התהליך\ התופעה וסימני הזהות "הגנים" הקיימים בכל חלק לפניו וההתהוות מולידה אותו כאשר הוא ספוג בסימנים הללו והוא ממשיך לפתח חלקים נוספים בו שגם הם ספוגים בסימנים אלו. עם זאת, ניתנת הבנה שההתהוות נוצרת בקשר בין הפעולה והתוצאה על הקיום ההדדי המשותף והבלתי נפרד של החלקים של המכלול.

בחרתי לייצג את הערך התרבותי\ חברתי בדרך של עיר "כהיכל תרבות" בניצול המפלסיות הטופוגרפית.

הפרויקט