יהונתן כרמלי

בתוך הגבול - דרך הסלון

Within the border - salon way

שנה ב'

דר' עדנה לנגנטל, אדר' מאיר בן שושן, אדר' גונן פלד, אד' חגית לשם בניהו

נגמר אירוע אחד ומתחיל אירוע שני. במקרים מסוימים ישנו הפקר הנוצר משטח הגבול עצמו, לדוגמא: כאשר סימנו את הקו הירוק על מפה בעט עבה הוא התפרש בשטח על רוחב של 40 מטר , זאת בשל פערי הקנ"ם שלא נלקחו בחשבון. טעות זו יצרה שטח הפקר ללא שיוך מדיני. הפרויקט מציג מקרה בו יש קיום מסוג זה. דרך השוכנת בתוך גבול המוצג באמצעות שני קירות עיקריים. לעיר יכולים להיכנס אנשים משני צידי המתרס והיא מקיימת אוכלוסייה ניטרלית, לכן בחרתי להפוך אותה לאתר דיון העוסק בגישור הפער בין שני צדדים, בעזרת סלונים ציבוריים אינטימיים וחללי דיון גדולים בהם המקומיים עוברים בדרכם אל ומחוץ לביתם. המבקרים בעיר יכולים למצוא את עצמם דנים בפתרונות ומושפעים מאוכלוסייה מגוונת והרמונית. תושבי העיר מקיימים כלכלה פנימית של תן וקח בה כל אחד תורם את משלח ידו לחברה במחצב הקיר שנמצא במפלס הקרקע ומשמש כשוק חברתי. לאורך ההיסטוריה השוק היווה תווך בין תרבויות שונות ושימש להחלפת מידע בינהן ולכן יושב בבסיס העיר ומזמין אליה אנשים משני צידי הגבול.

הפרויקט

מודל

העמדה ופיתוח